19 września 2018

Regulamin

Regulamin Fit Studio

 1. Klientem Fit Studio może zostać osoba pełnlietnia lub osoba poniżej 18-go roku życia za pisemną zgodą rodziców.
 2. Klienci zobowiązani są do przynoszenia karnetów na każde zajęcia.
 3. Wszystkie karnety fitness są ważne miesiąc (np. od 15 maja do 14 czerwca ). Karnetów miesięcznych nie zawieszamy.
 4. Klient posiada możliwość wyboru formy zajęć fitness. Zajęcia fitness będą się odbywały pod warunkiem, że grupa liczy przynajmniej 5 osób.
 5. Po każdym ćwiczeniu należy odłożyć sprzęt w przeznaczone do tego miejsce.
 6. Fit Studio nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przechowywane w szatni, szafkach, jak również rzeczy pozostawione w innych miejscach klubu.
 7. Klienci zobowiązani są do przynoszenia obuwia zmiennego oraz używania ręczników na sali.
 8. Na całym terenie Fit Studia obowiązuje zakaz palenia oraz spożywania alkohliu.
 9. Klient korzystający z fitness powinien powiadomić o problemach zdrowotnych instruktora w przeciwnym wypadku nie odpowiadamy za ewentualne konsekwencje.
 10. Zakupując wejściówkę lub karnet klient oświadcza , że jego stan zdrowia pozwala na korzystanie z pełnej oferty usługowej clubu.
 11. Klient zakupując wejściówkę lub karnet oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu Fit Studia.
 12. Zakupiony karnet do Fit Studio wystawia się tylko na jedną osobę.